Consultanta si asistenta in afaceri

  • Acordarea de servicii profesionale în domeniul fiscal;
  • Acordarea de servicii şi asistenţã de specialitate pentru întocmirea declaraţiilor de impozite şi taxe;
  • Asistenţã şi servicii pe probleme de procedurã fiscalã;
  • Asistenţã privind creanţele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  • Asistenţã şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţã de specialitate pe parcursul derulãrii inspecţiei fiscale;
  • Realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor judecãtoreşti, organelor de cercetare penalã, organelor fiscale sau a altor pãrţi interesate;
  • Asistenţã fiscalã în cauzele aflate pe rolul unei autoritãţi jurisdicţionale.

Consultanta in pornirea si infiintarea unei afaceri , asistenta si servicii pentru o afacere cat mai reusita si mai profitabila.